Laureati in Igiene Dentale

 
Laureato/aData di laureaVotazioneCurriculum
Casacca Serena28/10/2014110/110Curriculum vitae
Coccollone Chiara28/10/2014108/110Curriculum vitae
Gessa Chiara28/10/2014110/110 e lode
Giglio Marta28/10/2014110/110 e lodeCurriculum vitae
Mallocci Giulia28/10/2014110/110 e lodeCurriculum vitae
Masala Alessandra28/10/2014108/110Curriculum vitae
Massa Carola28/10/2014108/110Curriculum vitae
Melis Claudia28/10/2014110/110 e lodeCurriculum vitae
Mulas Anna28/10/2014110/110 e lode
Piaz Martina28/10/2014107/110Curriculum vitae
Rubiu Chiara28/10/2014110/110
Salis Gabriela28/10/2014109/110
Vacca Carla28/10/2014110/110 e lodeCurriculum vitae
Fois Gianluca31/03/2016110/110 e lode
contatti | accessibilità Università degli Studi di Cagliari
C.F.: 80019600925 - P.I.: 00443370929
note legali | privacy